EHBO Vereniging Oostkapelle

Welkom op de website van EHBO-Vereniging Oostkapelle.

 

De EHBO-vereniging Oostkapelle is opgericht op 23 oktober 1946, en telt momenteel ongeveer 25 leden.
Wij gaan er als vereniging van uit dat mensen die een EHBO-diploma willen halen, dit in eerste instantie doen om te voorkomen dat men, o.a. bij een ongeval, niet hulpeloos komt te staan of geen risico wil lopen om verkeerde handelingen te plegen.
Dus primair gericht op het kennis opdoen, om in staat te zijn de helpende hand te kunnen bieden.
Deze achtergrond blijft of liever gezegd moet er zijn, wil men een goed EHBO-er worden.
Om dit doel te kunnen bereiken organiseren wij als EHBO-vereniging Oostkapelle een complete EHBO-opleiding.
Tevens verzorgen wij herhalingslessen.
Tijdens deze lessen wordt de verkregen kennis bij de gediplomeerde EHBO-ers op peil gehouden.
Bij evenementen wordt dikwijls een beroep gedaan op onze vereniging om EHBO-ers te leveren.
Gelukkig zijn er altijd weer leden uit onze vereniging die hieraan hun medewerking willen verlenen.

 

    

 

Het volgen van een EHBO- en reanimatiecursus kan bij noodgevallen van grote waarde zijn, zeker als er in jouw omgeving mensen zijn met een verhoogd risico op hartfalen. Omdat zorgverzekeraars preventieve zorg steeds belangrijker vinden, zijn er meerdere verzekeraars die een EHBO- of reanimatiecursus vergoeden vanuit een zorgverzekering met een aanvullende dekking. Op de site van Zorgwijzer vindt je een overzicht van de verschillende zorgverzekeraars en aanvullende pakketten.