Jaarvergaderingen

Jaarvergadering 2012

Op dinsdag 8 mei 2012 hebben we onze jaarvergadering gehouden.

Na het officiele gedeelte hebben Jan en Thea Dekker een presentatie gegeven over hun passie: "Paragliding", welke gevaren dit allemaal met zich mee brengt, en hoe we hier als EHBO-er mee om kunnen gaan.


Jaarvergadering 2011:

Op dinsdag 5 april 2011 hebben we onze jaarvergadering gehouden.

Na het officiele gedeelte heeft iemand van Indigo een interresante presentatie gehouden over
verslaving, soorten drugs en hun werking, en hoe hiermee om te gaan als EHBO-er.

 

Jaarvergadering 2010:

Op dinsdag 8 juni 2010 hadden we weer onze jaarvergadering.
Tijdens de jaarvergadering werden de nieuwe cursisten gefeliciteerd met het behalen van hun EHBO-diploma, en werden als nieuw lid van de vereniging van harte welkom geheten.
Na het officiële gedeelte heeft de heer De Landmeter uit Serooskerke een interessante presentatie/lezing gehouden over de gang van zaken op de 'Eerste Hulp Afdeling' van het ziekenhuis.
Het was voor iedereen zeer leerzaam om te horen wat er met een slachtoffer gebeurt nadat ons werk als EHBO-er erop zit.

Jaarvergadering 2009:

Op dinsdag 17 maart 2009 hadden we onze jaarvergadering.
Tijdens de jaarvergadering werd het belang van het volgen van de herhalingslessen nogmaals benadrukt.
Dit seizoen was erg geen nieuwe cursus gestart aangezien er te weinig aanmeldingen waren.
Na het officiële gedeelte heeft de heer Dijkstra uit Vlissingen een interessante presentatie gehouden over waterongevallen.
Het was een leerzame presentatie, waarbij iedereen actief mee kon doen.Jaarvergadering 2008:


Op dinsdag 10 juni 2008 hadden we onze jaarvergadering.
Tijdens de jaarvergadering werd onze voorzitter, Peter Mesu, gehuldigd voor zijn 36-jarig lidmaatschap.
Ook werden de diploma's uitgereikt aan onze geslaagde cursisten.
We hadden dit seizoen maar liefst 14 kandidaten, waarvan er 13 geslaagd zijn. Allen prodiciat!
Na afloop van het officiële gedeelte heeft Bram Vader een interessante lezing gehouden over Slachtofferhulp Nederland.
Na afloop kon er nog wat gedronken en nagepraat worden, en konden we weer terugkijken op een geslaagde avond.
N.B. De enige kandidaat die, vanwege zenuwen, niet geslaagd was, heeft op 21 juni j.l. in Domburg opnieuw examen kunnen doen, en is hierbij alsnog geslaagd. Proficiat!
Jaarvergadering 2007:

 
Op dinsdag 24 april 2007 hadden we onze jaarvergadering.
Tijdens de jaarvergadering werde onze jubilarissen Jan Jobse en Rineke de Hullu in het zonnetje gezet voor resp. 43 en 31 jaar gediplomeerd EHBO-er.
Jan en Rineke, van harte gefeliciteerd!.
Ook werden de diploma's uitgereikt aan 'onze' nieuwe EHBO-ers, die onlangs allemaal met goed gevolg het examen hadden afgelegd.
Als spreker voor deze avond was de ambulance-dienst uitgenodigd.
De procedure vanaf de melding tot aan de aflevering in het ziekenhuis werd verteld. Ook hadden ze een ambulance bij zich met alles erop en eraan.
Al met al weer een zeer gezellige en interessante avond.
Bijgewerkt: augustus 7, 2012