Welkom op de website van EHBO Vereniging Oostkapelle


Op 16 november 2017 start de nieuwe

     EHBO-cursus.

                  

 


Op deze website vindt u informatie over onze vereniging, waaronder de EHBO-cursus die wij elk jaar trachten op te zetten, inclusief AED en reanimatie, de herhalingslessen, hulp bij evenementen en de aanvraag hiervoor.


          

 
   

Draagt u onze vereniging een warm hart toe, en wilt u ons steunen in ons werk? Wordt dan donateur.
U kunt uw bijdrage overmaken op onze bankrekening, 
NL39 RABO 0324055498
Namens het bestuur en al onze leden, hartelijk dank!

   

    


Het volgen van een EHBO- en reanimatiecursus kan bij noodgevallen van grote waarde zijn, zeker als er in jouw omgeving mensen zijn met een verhoogd risico op hartfalen. 
Omdat zorgverzekeraars preventieve zorg steeds belangrijker vinden, zijn er meerdere verzekeraars die een EHBO- of reanimatiecursus vergoeden vanuit een zorgverzekering met een aanvullende dekking. Op de site van Zorgwijzer vindt je een overzicht van de verschillende zorgverzekeraars en aanvullende pakketten.

 

Bijgewerkt: oktober 21, 2017